Occurrences

Gopathabrāhmaṇa
Kāṭhakasaṃhitā
Pañcaviṃśabrāhmaṇa
Taittirīyasaṃhitā
Mahābhārata
Kathāsaritsāgara

Gopathabrāhmaṇa
GB, 1, 2, 24, 9.1 etasya lokasya paryāptaye /
GB, 1, 2, 24, 23.2 etasya lokasya paryāptaye //
Kāṭhakasaṃhitā
KS, 8, 5, 43.0 paryāptyai //
Pañcaviṃśabrāhmaṇa
PB, 12, 5, 4.0 anto vai tṛtīyam ahas tasyaitāḥ paryāptyai //
PB, 12, 11, 1.0 pari priyā divaḥ kavir iti parivatyo bhavanty anto vai caturtham ahas tasyaitāḥ paryāptyai //
PB, 13, 11, 1.0 parisvāno giriṣṭhā iti parivatyo gāyatryo bhavanti sarvasya paryāptyai //
PB, 15, 3, 3.0 parīto ṣiñcatā sutam iti parivatyo bhavanty anto vai navamam ahas tasyaitāḥ paryāptyai //
PB, 15, 5, 4.0 parityaṃ haryataṃ harim iti parivatyo bhavantyanto vai navamam ahas tasyaitāḥ paryāptyai //
Taittirīyasaṃhitā
TS, 5, 1, 3, 54.1 paryāptyai //
Mahābhārata
MBh, 14, 55, 27.3 paryāptaye tad bhadraṃ te gaccha tāta yathecchakam //
Kathāsaritsāgara
KSS, 5, 3, 201.2 nāsti vyasanināṃ vatsa bhuvi paryāptaye dhanam //