Occurrences

Jaiminīyabrāhmaṇa
Pañcaviṃśabrāhmaṇa
Rāmāyaṇa
Haribhaktivilāsa

Jaiminīyabrāhmaṇa
JB, 2, 297, 2.0 maruto vā akāmayantaujiṣṭhā baliṣṭhā bhūyiṣṭhā vīryavattamā devānāṃ syāma jayema svargaṃ lokam iti //
JB, 2, 297, 6.0 tato vai ta ojiṣṭhā baliṣṭhā bhūyiṣṭhā vīryavattamā devānām āsann ajayan svargaṃ lokam //
Pañcaviṃśabrāhmaṇa
PB, 6, 3, 15.0 yad vai rājāno 'dhvānaṃ dhāvayanti ye 'śvānāṃ vīryavattamās tān yuñjate trivṛt pañcadaśa ekaviṃśa ete vai stomānāṃ vīryavattamās tān eva yuṅkte svargasya lokasya samaṣṭyai //
PB, 6, 3, 15.0 yad vai rājāno 'dhvānaṃ dhāvayanti ye 'śvānāṃ vīryavattamās tān yuñjate trivṛt pañcadaśa ekaviṃśa ete vai stomānāṃ vīryavattamās tān eva yuṅkte svargasya lokasya samaṣṭyai //
Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 65, 20.1 tāni dṛṣṭvā nimittāni rākṣasā vīryavattamāḥ /
Haribhaktivilāsa
HBhVil, 1, 156.2 sarvāvatārabījasya sarvato vīryavattamāḥ //