Occurrences

Ṛgveda

Ṛgveda
ṚV, 1, 28, 7.2 harī ivāndhāṃsi bapsatā //
ṚV, 5, 41, 3.2 uta vā divo asurāya manma prāndhāṃsīva yajyave bharadhvam //
ṚV, 7, 59, 5.1 o ṣu ghṛṣvirādhaso yātanāndhāṃsi pītaye /