Occurrences

Āpastambaśrautasūtra

Āpastambaśrautasūtra
ĀpŚS, 18, 6, 5.1 saptabhiḥ sapta pūrvān annahomāñ juhoti //
ĀpŚS, 19, 13, 5.1 annapata ity annahomaḥ /
ĀpŚS, 20, 10, 5.1 astamita āditye ṣaṭtriṃśatam adhvaryava upatalpān adhiruhya khādiraiḥ sruvaiḥ sarvāṃ rātrim annahomāñ juhvati /