Occurrences

Mahābhārata
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Daśakumāracarita
Bhāratamañjarī
Hitopadeśa
Parāśaradharmasaṃhitā

Mahābhārata
MBh, 1, 2, 146.4 varānveṣaṇam atraiva mātaleśca mahātmanaḥ /
MBh, 12, 171, 61.1 piṅgalā kuraraḥ sarpaḥ sāraṅgānveṣaṇaṃ vane /
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 22, 79.1 guṇānāṃ tv etadīyānām anveṣaṇam anarthakam /
Daśakumāracarita
DKCar, 1, 1, 79.1 tadanu tasyāḥ pāvakasaṃskāraṃ viracya śokākulacetāḥ bālamenamagatimādāya satyavarmavṛttāntavelāyāṃ tannivāsāgrahāranāmadheyasyāśrutatayā tadanveṣaṇamaśakyamityālocya bhavadamātyatanayasya bhavānevābhirakṣiteti bhavantam enam ānayam iti //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 686.2 dhīmataḥ kṛtavidyasya na mūlānveṣaṇaṃ kṣaṇam //
Hitopadeśa
Hitop, 2, 35.5 paśya paśūnām anveṣaṇam evāsmanniyogaḥ /
Parāśaradharmasaṃhitā
ParDhSmṛti, 9, 50.2 lālā bhavati daṣṭeṣu evam anveṣaṇaṃ bhavet //