Occurrences

Ṛgveda
Carakasaṃhitā

Ṛgveda
ṚV, 1, 13, 4.1 agne sukhatame rathe devāṁ īḍita ā vaha /
ṚV, 1, 16, 2.2 indraṃ sukhatame rathe //
Carakasaṃhitā
Ca, Vim., 8, 126.2 sādhāraṇalakṣaṇā hi mandaśītoṣṇavarṣatvāt sukhatamāśca bhavantyavikalpakāśca śarīrauṣadhānām itare punaratyarthaśītoṣṇavarṣatvād duḥkhatamāśca bhavanti vikalpakāśca śarīrauṣadhānām //