Occurrences

Liṅgapurāṇa
Haribhaktivilāsa

Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 24, 138.2 na sāṃkhye pañcarātre vā na prāpnoti gatiṃ kadā //
Haribhaktivilāsa
HBhVil, 1, 47.1 śrīnāradapañcarātre śrībhagavannāradasaṃvāde /