Occurrences

Mahābhārata
Kūrmapurāṇa
Haribhaktivilāsa

Mahābhārata
MBh, 12, 322, 24.1 pañcarātravido mukhyāstasya gehe mahātmanaḥ /
MBh, 12, 326, 100.2 sāṃkhyayogakṛtaṃ tena pañcarātrānuśabditam //
MBh, 12, 337, 67.1 pañcarātravido ye tu yathākramaparā nṛpa /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 2, 21, 34.1 vṛddhaśrāvakanirgranthāḥ pañcarātravido janāḥ /
Haribhaktivilāsa
HBhVil, 2, 147.1 pañcarātrāntare /
HBhVil, 2, 252.1 pañcakālaparaś caiva pañcarātrārthavit tathā /
HBhVil, 4, 41.1 tatra ca pañcarātravacanam /