Occurrences

Maitrāyaṇīsaṃhitā
Kūrmapurāṇa

Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 1, 6, 3, 64.0 purīṣasya khalu vā etan nirūpaṃ yad ākhukiriḥ //
MS, 1, 6, 4, 49.0 chandasāṃ vā etan nirūpaṃ yad upabarhaṇaṃ sarvasūtram //
MS, 1, 6, 4, 67.0 ulbasya vā etan nirūpaṃ yat kṣaumam //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 10, 79.2 nirūpaḥ kevalaḥ svaccho mahādevaḥ svabhāvataḥ //