Occurrences

Kauśikasūtra

Kauśikasūtra
KauśS, 5, 2, 17.0 iyaṃ vīrud iti madughaṃ khādann aparājitāt pariṣadam āvrajati //
KauśS, 5, 2, 30.0 aham asmīty aparājitāt pariṣadam āvrajati //