Occurrences

Ṛgveda
Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Ṛgveda
ṚV, 8, 38, 2.1 tośāsā rathayāvānā vṛtrahaṇāparājitā /
Mahābhārata
MBh, 1, 117, 24.4 pāṇḍavau naraśārdūlāvimāvapyaparājitau //
MBh, 2, 18, 24.2 ekakāryasamudyuktau kṛṣṇau yuddhe 'parājitau //
MBh, 4, 53, 24.2 chādayetāṃ śaravrātair anyonyam aparājitau //
MBh, 5, 94, 16.3 amṛṣyamāṇaḥ samprāyād yatra tāvaparājitau //
MBh, 6, 43, 76.2 dārayetāṃ susaṃkruddhāvanyonyam aparājitau //
MBh, 6, 64, 14.1 avadhyau ca yathā vīrau saṃyugeṣvaparājitau /
MBh, 9, 16, 69.1 tau sametau mahātmānau vārṣṇeyāvaparājitau /
Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 85, 21.2 bhujaiścikṣepatur vīrāvanyonyam aparājitau //
Rām, Yu, 87, 23.2 bāṇavegān samudīkṣya samareṣvaparājitau //