Occurrences

Kāṭhakasaṃhitā
Amarakośa
Bṛhatkathāślokasaṃgraha

Kāṭhakasaṃhitā
KS, 10, 6, 19.0 tā vipraśnikā avindan //
Amarakośa
AKośa, 2, 284.1 vipraśnikā tvīkṣaṇikā daivajñātha rajasvalā /
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 20, 16.1 mama tv āsīd vidagdheyaṃ vṛddhā vipraśnikā dhruvam /