Occurrences

Kāṭhakasaṃhitā

Kāṭhakasaṃhitā
KS, 10, 6, 19.0 tā vipraśnikā avindan //