Occurrences

Mahābhārata

Mahābhārata
MBh, 6, 15, 27.1 hayān gajān padātāṃśca rathāṃśca tarasā bahūn /
MBh, 6, 89, 37.2 rathān hayān padātāṃśca mamṛduḥ śataśo raṇe //
MBh, 7, 74, 24.2 jaghānāśvān sapadātāṃstathobhau pārṣṇisārathī //