Occurrences

Mahābhārata

Mahābhārata
MBh, 6, 1, 29.2 aśvenāśvī padātiśca padātenaiva bhārata //