Occurrences

Drāhyāyaṇaśrautasūtra
Jaiminīyabrāhmaṇa
Pañcaviṃśabrāhmaṇa
Āśvālāyanaśrautasūtra

Drāhyāyaṇaśrautasūtra
DrāhŚS, 8, 2, 31.0 yajñāyajñīyabhāse vyatiharantyeke //
DrāhŚS, 8, 3, 14.0 viśvajiti yajñāyajñīyabṛhatī vyatiharantyeke //
Jaiminīyabrāhmaṇa
JB, 1, 170, 6.0 tad yajñāyajñīyasya yajñāyajñīyatvam //
JB, 1, 173, 13.0 yajñaṃ yajñaṃ vahatīti ha vai yajñāyajñīyasya yajñāyajñīyatvam //
Pañcaviṃśabrāhmaṇa
PB, 8, 6, 13.0 yasya vai yajñā vāgantā bhavanti vācaś chidreṇa sravanty ete vai yajñā vāgantā ye yajñāyajñīyāntā etad vācaś chidraṃ yad anṛtaṃ yad agniṣṭomayājy anṛtam āha tad anv asya yajñaḥ sravaty akṣareṇāntataḥ pratiṣṭhāpyam akṣareṇaiva yajñasya chidram apidadhāti //
Āśvālāyanaśrautasūtra
ĀśvŚS, 9, 6, 8.0 yady u vai yajñāyajñīyayonau sarvair evaukthyasāmabhiḥ prakṛtyā syāt tathā sati //