Occurrences

Kauśikasūtra

Kauśikasūtra
KauśS, 1, 2, 39.0 adārasṛt ityavekṣate //
KauśS, 2, 5, 7.0 vidmā śarasya mā no vidan adārasṛd svastidā ava manyur nirhastaḥ pari vartmāny abhibhūr indro jayāti abhi tvendra iti sāṃgrāmikāni //