Occurrences

Atharvaveda (Śaunaka)
Kauśikasūtra
Taittirīyasaṃhitā
Ṛgveda

Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 1, 20, 1.1 adārasṛd bhavatu deva somāsmin yajñe maruto mṛḍatā naḥ /
Kauśikasūtra
KauśS, 1, 2, 39.0 adārasṛt ityavekṣate //
KauśS, 2, 5, 7.0 vidmā śarasya mā no vidan adārasṛd svastidā ava manyur nirhastaḥ pari vartmāny abhibhūr indro jayāti abhi tvendra iti sāṃgrāmikāni //
Taittirīyasaṃhitā
TS, 2, 2, 4, 6.2 agniḥ khalu vai devānāṃ vājasṛd agnim eva vājasṛtaṃ svena bhāgadheyenopadhāvati /
Ṛgveda
ṚV, 9, 43, 5.1 indur atyo na vājasṛt kanikranti pavitra ā /