Occurrences

Atharvaveda (Paippalāda)
Atharvaveda (Śaunaka)
Kāṭhakagṛhyasūtra
Ṛgveda
Amarakośa

Atharvaveda (Paippalāda)
AVP, 4, 10, 3.2 yaśas tvā patyāṃ kṛṇmo bhavā devṛṣu priyā //
AVP, 4, 10, 6.2 vi rāja patyāṃ devṛṣu sajātānāṃ virāḍ bhava //
Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 14, 1, 44.1 samrājñy edhi śvaśureṣu samrājñy uta devṛṣu /
AVŚ, 14, 2, 17.2 vīrasūr devṛkāmā saṃ tvayaidhiṣīmahi sumanasyamānā //
AVŚ, 14, 2, 18.1 adevṛghny apatighnīhaidhi śivā paśubhyaḥ suyamā suvarcāḥ /
AVŚ, 14, 2, 18.2 prajāvatī vīrasūr devṛkāmā syonemam agniṃ gārhapatyaṃ saparya //
Kāṭhakagṛhyasūtra
KāṭhGS, 25, 46.7 nanāndari samrājñī bhava samrājñī adhi devṛṣu /
Ṛgveda
ṚV, 10, 85, 46.2 nanāndari samrājñī bhava samrājñī adhi devṛṣu //
Amarakośa
AKośa, 2, 296.1 śyālāḥ syurbhrātaraḥ patnyāḥ svāmino devṛdevarau /