Occurrences

Saundarānanda
Divyāvadāna
Saddharmapuṇḍarīkasūtra

Saundarānanda
SaundĀ, 14, 20.2 vidhūya nidrāṃ yogena niśāmapyatināmayet //
SaundĀ, 14, 32.1 pūrvaṃ yāmaṃ triyāmāyāḥ prayogeṇātināmya tu /
Divyāvadāna
Divyāv, 7, 46.0 athāyuṣmān mahākāśyapastasyāścittamājñāya tāṃ nagarāvalambikāmidamavocat bhagini prāmodyamutpādayasi ahaṃ tvadīyenāhāreṇa rātriṃdivasamatināmayiṣyāmi iti //
Saddharmapuṇḍarīkasūtra
SDhPS, 3, 8.1 so 'haṃ bhagavan ātmaparibhāṣaṇayaiva bhūyiṣṭhena rātriṃdivānyatināmayāmi //