Occurrences

Gopathabrāhmaṇa
Kauṣītakibrāhmaṇa
Kātyāyanaśrautasūtra
Maitrāyaṇīsaṃhitā
Vārāhaśrautasūtra

Gopathabrāhmaṇa
GB, 2, 1, 17, 16.0 atho pratiṣṭhityā eva yo dyāvāpṛthivīyaḥ //
Kauṣītakibrāhmaṇa
KauṣB, 4, 9, 14.0 atha yad dyāvāpṛthivīya ekakapālaḥ //
KauṣB, 5, 2, 19.0 atha yad dyāvāpṛthivīya ekakapālaḥ //
Kātyāyanaśrautasūtra
KātyŚS, 5, 1, 19.0 dyāvāpṛthivīya ekakapālaḥ //
Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 1, 10, 1, 8.0 dyāvāpṛthivīyā ekakapālaḥ //
MS, 1, 10, 7, 3.0 yad dyāvāpṛthivīyaḥ prajānāṃ sṛṣṭānāṃ parigṛhītyai //
MS, 2, 1, 3, 41.0 yad dyāvāpṛthivīyaḥ //
MS, 2, 1, 3, 53.0 atha yad dyāvāpṛthivīyaḥ //
MS, 2, 6, 2, 4.0 dyāvāpṛthivīyā ekakapālaḥ //
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 1, 5, 5, 6.3 dyāvāpṛthivīya ekakapāla iti havīṃṣi //