Occurrences

Aitareyabrāhmaṇa
Atharvaprāyaścittāni
Kāṭhakasaṃhitā
Taittirīyasaṃhitā
Āpastambaśrautasūtra
Ṛgveda

Aitareyabrāhmaṇa
AB, 3, 38, 6.0 jyotiṣmataḥ patho rakṣa dhiyā kṛtān iti devayānā vai jyotiṣmantaḥ panthānas tān evāsmā etad vitanoty anulbaṇaṃ vayata joguvām apo manur bhava janayā daivyaṃ janam ity evainaṃ tan manoḥ prajayā saṃtanoti prajātyai //
Atharvaprāyaścittāni
AVPr, 1, 3, 22.2 anulbaṇaṃ vayata joguvām apaḥ /
Kāṭhakasaṃhitā
KS, 13, 12, 85.0 anulbaṇaṃ vayasi joguvām apa iti //
Taittirīyasaṃhitā
TS, 3, 4, 2, 4.3 anulbaṇaṃ vayata joguvām apo manur bhava janayā daivyaṃ janam //
TS, 3, 4, 3, 6.9 anulbaṇaṃ vayata joguvām apa iti //
Āpastambaśrautasūtra
ĀpŚS, 19, 17, 13.1 anulbaṇaṃ vayata joguvām apa iti haviḥ //
Ṛgveda
ṚV, 10, 53, 6.2 anulbaṇaṃ vayata joguvām apo manur bhava janayā daivyaṃ janam //