Occurrences

Atharvaveda (Śaunaka)
Kauśikasūtra
Maitrāyaṇīsaṃhitā
Taittirīyasaṃhitā
Vārāhaśrautasūtra
Āpastambaśrautasūtra

Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 3, 23, 1.1 yena vehad babhūvitha nāśayāmasi tat tvat /
Kauśikasūtra
KauśS, 4, 11, 3.0 yena vehad iti bāṇaṃ mūrdhni vibṛhati badhnāti //
Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 2, 11, 6, 19.0 ṛṣabhaś ca vehac ca //
MS, 3, 11, 11, 11.2 aticchandā indriyaṃ bṛhad vaśā vehad vayo dadhuḥ //
Taittirīyasaṃhitā
TS, 2, 1, 5, 3.5 oṣadhayaḥ khalu vā etasyai sūtum apighnanti yā vehad bhavati /
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 3, 4, 3, 16.1 vāyavyaḥ śvetaḥ pucchā indrāya svapasyāya vehad vaiṣṇava iti //
Āpastambaśrautasūtra
ĀpŚS, 19, 16, 16.1 prāśṛṅgo 'vāśṛṅga ukṣā vaśā vehad dhenur vatsa ṛṣabho 'naḍvān punarutsṛṣṭo gomṛga iti gavyāḥ //