Occurrences

Gopathabrāhmaṇa
Kauśikasūtra
Maitrāyaṇīsaṃhitā
Mānavagṛhyasūtra
Vaitānasūtra
Vārāhaśrautasūtra

Gopathabrāhmaṇa
GB, 1, 2, 18, 28.0 sa khalu śāntyudakaṃ cakārātharvaṇībhiś cāṅgirasībhiś ca cātanair mātṛnāmabhir vāstoṣpatyair iti śamayati //
Kauśikasūtra
KauśS, 13, 28, 9.0 uttarārdhe saṃsthāpya vāstoṣpatyair juhuyāt //
Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 1, 5, 13, 20.0 vāstoṣpatyaṃ hy etat //
Mānavagṛhyasūtra
MānGS, 2, 11, 19.1 vāstoṣpatyaṃ payasi sthālīpākaṃ śrapayitvā tasya juhoti /
Vaitānasūtra
VaitS, 2, 1, 10.2 cātanair mātṛnāmabhir vāstoṣpatyair anuyojitaiḥ //
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 1, 5, 4, 40.1 nava rātrīḥ parārdhā uṣitvā sahagṛhaḥ prayāsyan yukteṣu cakrāvatsu vāstoṣpatyaṃ juhoti //