Occurrences

Gopathabrāhmaṇa
Kauśikasūtra
Vaitānasūtra

Gopathabrāhmaṇa
GB, 1, 2, 18, 28.0 sa khalu śāntyudakaṃ cakārātharvaṇībhiś cāṅgirasībhiś ca cātanair mātṛnāmabhir vāstoṣpatyair iti śamayati //
Kauśikasūtra
KauśS, 13, 28, 9.0 uttarārdhe saṃsthāpya vāstoṣpatyair juhuyāt //
Vaitānasūtra
VaitS, 2, 1, 10.2 cātanair mātṛnāmabhir vāstoṣpatyair anuyojitaiḥ //