Occurrences

Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa
Kāṭhakasaṃhitā
Taittirīyasaṃhitā
Taittirīyopaniṣad

Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa
JUB, 1, 43, 11.1 sa ya etad evaṃ veda jyotiṣmān pratiṣṭhāvāñchāntimān ātmavāñchrīmān vyāptimān vibhūtimāṃstejasvī bhāvān prajñāvān retasvī yaśasvī stomavān karmavān akṣaravān indriyavān sāmanvī bhavati //
Kāṭhakasaṃhitā
KS, 21, 1, 63.0 yāḥ pratiṣṭhāvatīs tāḥ paścāt //
Taittirīyasaṃhitā
TS, 5, 3, 4, 76.1 yasya pratiṣṭhāvatīḥ paścāt praty eva tiṣṭhati //
Taittirīyopaniṣad
TU, 3, 10, 3.6 pratiṣṭhāvān bhavati /