Occurrences

Hiraṇyakeśigṛhyasūtra
Jaiminīyabrāhmaṇa

Hiraṇyakeśigṛhyasūtra
HirGS, 1, 12, 4.1 indrasya tvā vajreṇābhyupaviśāmi vaha kālaṃ vaha śriyaṃ mābhivaha hastyasi hastiyaśasamasi hastivarcasam asi hastiyaśasihastivarcasī bhūyāsam /
Jaiminīyabrāhmaṇa
JB, 1, 93, 3.0 agninaiva devānāṃ brahmaṇā varcasī bhavati //