Occurrences

Kāṭhakasaṃhitā

Kāṭhakasaṃhitā
KS, 8, 15, 19.0 agnir vā utsīdann apa oṣadhīr anūtsīdati //
KS, 9, 1, 1.0 agnir vā utsīdan saṃvatsaram anūtsīdati //
KS, 9, 1, 14.0 agnir vā utsīdan saṃvatsaram anūtsīdati //
KS, 9, 3, 13.0 agnir vā utsīdan saṃvatsaram anūtsīdati //
KS, 10, 4, 45.0 saṃvatsaram eṣa utsādyamāno 'nūtsīdati //