Occurrences

Kāṭhakasaṃhitā
Taittirīyasaṃhitā
Śatapathabrāhmaṇa
Ṛgveda

Kāṭhakasaṃhitā
KS, 13, 3, 82.0 pāpmā vā abhimātiḥ //
KS, 13, 3, 85.0 pāpmā vā abhimātiḥ //
Taittirīyasaṃhitā
TS, 2, 1, 3, 5.2 pāpmā vā abhimātiḥ /
Śatapathabrāhmaṇa
ŚBM, 5, 2, 4, 16.2 agne sahasva pṛtanā iti yudho vai pṛtanā yudhaḥ sahasvety evaitad āhābhimātīr apāsyeti sapatno vā abhimātiḥ sapatnam apajahīty evaitad āha duṣṭaras tarannarātīr iti dustaro hyeṣa rakṣobhir nāṣṭrābhis tarannarātīr iti sarvaṃ hyeṣa pāpmānaṃ tarati tasmād āha tarannarātīriti varco dhā yajñavāhasīti sādhu yajamāne dadhadity evaitad āha //
Ṛgveda
ṚV, 10, 69, 5.1 bhavā dyumnī vādhryaśvota gopā mā tvā tārīd abhimātir janānām /