Occurrences

Atharvaveda (Paippalāda)
Atharvaveda (Śaunaka)
Taittirīyasaṃhitā
Ṛgveda

Atharvaveda (Paippalāda)
AVP, 4, 12, 3.1 sahasva manyo abhimātim asme rujan mṛṇan pramṛṇann ehi śatrūn /
AVP, 5, 1, 7.1 sahasva no abhimātiṃ sahasva pṛtanāyataḥ /
Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 4, 31, 3.1 sahasva manyo abhimātim asmai rujan mṛṇan pramṛṇan prehi śatrūn /
Taittirīyasaṃhitā
TS, 2, 1, 3, 5.4 sa evāsmāt pāpmānam abhimātim praṇudate /
Ṛgveda
ṚV, 8, 25, 15.1 te hi ṣmā vanuṣo naro 'bhimātiṃ kayasya cit /
ṚV, 10, 84, 3.1 sahasva manyo abhimātim asme rujan mṛṇan pramṛṇan prehi śatrūn /
ṚV, 10, 102, 4.1 udno hradam apibaj jarhṛṣāṇaḥ kūṭaṃ sma tṛṃhad abhimātim eti /