Occurrences

Parāśarasmṛtiṭīkā

Parāśarasmṛtiṭīkā
Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2, 214.2 kārṣṇarauravabāstāni carmāṇi brahmacāriṇaḥ /
Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2, 216.0 kārṣṇādīni carmāṇi uttarīyāṇi //