Occurrences

Kāṭhakagṛhyasūtra
Vārāhaśrautasūtra
Viṣṇupurāṇa
Rasendracintāmaṇi
Rājanighaṇṭu
Gokarṇapurāṇasāraḥ
Kaiyadevanighaṇṭu

Kāṭhakagṛhyasūtra
KāṭhGS, 26, 6.1 saṃkāśayā vivahataṃ brahmaṇā gṛhair aghoreṇa cakṣuṣā maitreṇa /
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 3, 1, 2, 2.0 aśvājani vājini vājeṣu vājinīvaty aśvān samatsu codayeti kāśām ādāyārvāsi saptir asīty aśvān saṃkṣipati //
VārŚS, 3, 4, 3, 38.1 kāśām ādāyārvāsi saptir asīty aśvān saṃkṣipati //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 4, 20, 46.1 kāśī ca bhīmasenād eva sarvagaṃ sutam avāpa //
Rasendracintāmaṇi
RCint, 8, 125.1 śāliṃ ca mūlakāśīmūlaprāvṛḍjabhṛṅgarājaiś ca /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śālm., 4.2 sayāvanālau dviśarau muñjakāśī dvidhā kuśaḥ //
Gokarṇapurāṇasāraḥ
GokPurS, 2, 64.1 gokarṇaṃ sā mahākāśī viśvanātho mahābalaḥ /
GokPurS, 2, 71.2 kāśī puṣpagiriḥ kāñcī nivṛttākhyā hy alaṃpurī //
GokPurS, 6, 12.1 caturthe vatsare kāśīṃ gatvā gaṅgātaṭe śubhe /
Kaiyadevanighaṇṭu
KaiNigh, 2, 91.1 badarīchadanaṃ kāśī cānyā haṭṭavilāsinī /