Occurrences

Arthaśāstra
Avadānaśataka
Lalitavistara
Mahābhārata
Divyāvadāna

Arthaśāstra
ArthaŚ, 2, 11, 106.1 tena kāśikaṃ pauṇḍrakaṃ ca kṣaumaṃ vyākhyātam //
ArthaŚ, 2, 11, 115.1 mādhuram āparāntakaṃ kāliṅgaṃ kāśikaṃ vāṅgakaṃ vātsakaṃ māhiṣakaṃ ca kārpāsikaṃ śreṣṭham /
Avadānaśataka
AvŚat, 19, 4.4 bhuktavantaṃ kāśikavastrair ācchāditavān /
Lalitavistara
LalVis, 7, 29.1 tasmin khalu punarbhikṣavaḥ samaye śakro devānāmindro brahmā ca sahāpatiḥ purataḥ sthitāvabhūtām yau bodhisattvaṃ paramagauravajātau divyakāśikavastrāntaritaṃ sarvāṅgapratyaṅgaiḥ smṛtau saṃprajñau pratigṛhṇāte sma //
Mahābhārata
MBh, 5, 168, 14.1 kāśikaḥ sukumāraśca nīlo yaścāparo nṛpaḥ /
MBh, 7, 23, 7.1 ardhaṃ me kekayā labdhāḥ kāśikāḥ kosalāśca ye /
MBh, 8, 4, 74.1 abhibhūḥ kāśirājaś ca kāśikair bahubhir vṛtaḥ /
Divyāvadāna
Divyāv, 2, 132.0 yāvadapareṇa samayena kāśikavastrāvārī udghāṭitā //
Divyāv, 2, 134.0 sa pūrṇena kāśikavastrayugenācchāditaḥ //
Divyāv, 2, 135.0 anyābhyāṃ dṛṣṭvā svaputrāḥ preṣitā yāvat kāśikavastrāvārī ghaṭṭitā phuṭṭakavastrāvārī udghāṭitā //
Divyāv, 2, 138.0 te dṛṣṭvā svāminoḥ kathayataḥ dṛṣṭam yuvābhyāmapareṣāṃ kāśikavastrāṇi dīyante pareṣāṃ phuṭṭakānīti //
Divyāv, 2, 140.0 kimetadeva bhaviṣyati nūnaṃ kāśikavastrāvārī ghaṭṭitā phuṭṭakavastrāvārī udghāṭiteti //