Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 16, 6.1 kiṃnarīṇāṃ ca gātreṣu vānarīṇāṃ tanūṣu ca /
Rām, Bā, 16, 12.2 ṛkṣīṣu ca tathā jātā vānarāḥ kiṃnarīṣu ca //
Rām, Ay, 9, 46.2 asaṃvṛtām āstaraṇena medinīṃ tadādhiśiśye patiteva kiṃnarī //
Rām, Ay, 17, 33.2 vyasanam upaniśāmya sā mahat sutam iva baddham avekṣya kiṃnarī //
Rām, Ār, 32, 15.1 naiva devī na gandharvī na yakṣī na ca kiṃnarī /
Rām, Ār, 44, 21.2 naiva devī na gandharvī na yakṣī na ca kiṃnarī //
Rām, Utt, 80, 3.1 sarvāstā vidrutā dṛṣṭvā kiṃnarīr ṛṣisattamaḥ /