Occurrences

Mahābhārata

Mahābhārata
MBh, 1, 76, 10.4 naiva devī na gandharvī na yakṣī na ca kiṃnarī /
MBh, 1, 92, 29.4 cañcūryatāgratastasya kiṃnarīvāpsaropamā /
MBh, 3, 137, 2.2 vicarantīṃ snuṣāṃ tasya kiṃnarīm iva bhārata //
MBh, 3, 155, 35.1 vidyādharānucaritaṃ kiṃnarībhis tathaiva ca /
MBh, 12, 102, 8.2 pravādinaḥ sucaṇḍāśca krodhinaḥ kiṃnarīsvanāḥ //