Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Saundarānanda
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa
Meghadūta
Bhāratamañjarī
Bījanighaṇṭu
Rasaratnasamuccaya
Ānandakanda
Kokilasaṃdeśa

Mahābhārata
MBh, 1, 76, 10.4 naiva devī na gandharvī na yakṣī na ca kiṃnarī /
MBh, 1, 92, 29.4 cañcūryatāgratastasya kiṃnarīvāpsaropamā /
MBh, 3, 137, 2.2 vicarantīṃ snuṣāṃ tasya kiṃnarīm iva bhārata //
MBh, 3, 155, 35.1 vidyādharānucaritaṃ kiṃnarībhis tathaiva ca /
MBh, 12, 102, 8.2 pravādinaḥ sucaṇḍāśca krodhinaḥ kiṃnarīsvanāḥ //
Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 16, 6.1 kiṃnarīṇāṃ ca gātreṣu vānarīṇāṃ tanūṣu ca /
Rām, Bā, 16, 12.2 ṛkṣīṣu ca tathā jātā vānarāḥ kiṃnarīṣu ca //
Rām, Ay, 9, 46.2 asaṃvṛtām āstaraṇena medinīṃ tadādhiśiśye patiteva kiṃnarī //
Rām, Ay, 17, 33.2 vyasanam upaniśāmya sā mahat sutam iva baddham avekṣya kiṃnarī //
Rām, Ār, 32, 15.1 naiva devī na gandharvī na yakṣī na ca kiṃnarī /
Rām, Ār, 44, 21.2 naiva devī na gandharvī na yakṣī na ca kiṃnarī //
Rām, Utt, 80, 3.1 sarvāstā vidrutā dṛṣṭvā kiṃnarīr ṛṣisattamaḥ /
Saundarānanda
SaundĀ, 4, 10.1 bhāvānuraktau girinirjharasthau tau kinnarīkiṃpuruṣāvivobhau /
SaundĀ, 6, 35.2 antargṛhādāruruhurvimānaṃ trāsena kinnarya ivādripṛṣṭham //
SaundĀ, 10, 13.2 vṛndāni rejurdiśi kinnarīṇāṃ puṣpotkacānāmiva vallarīṇām //
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 20, 181.1 mayoktaṃ bhīru mā bhaiṣīḥ kiṃnarīkaṇṭhi mā rudaḥ /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 11, 150.2 kiṃnarī surabhī vandyā nandinī nandivallabhā //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 80, 39.1 kinnaryaḥ kiṃnarāścaiva bhujaṅgāḥ siddhakanyakāḥ /
Meghadūta
Megh, Pūrvameghaḥ, 60.1 śabdāyante madhuram anilaiḥ kīcakāḥ pūryamāṇāḥ saṃraktābhis tripuravijayo gīyate kiṃnarībhiḥ /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 921.2 kiṃnarīkelisaṃgītastimitāṅgakuraṅgake //
Bījanighaṇṭu
BījaN, 1, 58.2 kiṃnarī yoginī yakṣī bhūtinī pretinī narī //
BījaN, 1, 75.0 yamaḥ sugrīvaḥ kāminīndrendvādyaiḥ kiṃnarīti ca hruṃ //
Rasaratnasamuccaya
RRS, 1, 21.2 gāyanti yatra kiṃnaryo gaurīpariṇayotsavam //
Ānandakanda
ĀK, 1, 13, 4.2 siddhavidyādharastrībhiḥ kinnaryapsarasāṃ gaṇaiḥ //
Kokilasaṃdeśa
KokSam, 1, 53.2 gāyantīnāṃ kvacidapi sakhe komalān kinnarīṇāṃ vīṇārāvānupaśṛṇu bhavatkūjitenāviśiṣṭān //