Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 16, 12.2 ṛkṣīṣu ca tathā jātā vānarāḥ kiṃnarīṣu ca //