Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Kūrmapurāṇa
Bījanighaṇṭu

Mahābhārata
MBh, 1, 76, 10.4 naiva devī na gandharvī na yakṣī na ca kiṃnarī /
MBh, 1, 92, 29.4 cañcūryatāgratastasya kiṃnarīvāpsaropamā /
Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 9, 46.2 asaṃvṛtām āstaraṇena medinīṃ tadādhiśiśye patiteva kiṃnarī //
Rām, Ay, 17, 33.2 vyasanam upaniśāmya sā mahat sutam iva baddham avekṣya kiṃnarī //
Rām, Ār, 32, 15.1 naiva devī na gandharvī na yakṣī na ca kiṃnarī /
Rām, Ār, 44, 21.2 naiva devī na gandharvī na yakṣī na ca kiṃnarī //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 11, 150.2 kiṃnarī surabhī vandyā nandinī nandivallabhā //
Bījanighaṇṭu
BījaN, 1, 58.2 kiṃnarī yoginī yakṣī bhūtinī pretinī narī //
BījaN, 1, 75.0 yamaḥ sugrīvaḥ kāminīndrendvādyaiḥ kiṃnarīti ca hruṃ //