Occurrences

Ṛgveda

Ṛgveda
ṚV, 7, 104, 2.2 brahmadviṣe kravyāde ghoracakṣase dveṣo dhattam anavāyaṃ kimīdine //
ṚV, 7, 104, 23.1 mā no rakṣo abhi naḍ yātumāvatām apocchatu mithunā yā kimīdinā /
ṚV, 10, 87, 24.1 praty agne mithunā daha yātudhānā kimīdinā /