Occurrences

Kūrmapurāṇa

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 11, 70.1 kirīṭinaṃ gadāhastaṃ nūpurairupaśobhitam /
KūPur, 1, 11, 188.2 saṃkarṣaṇī jagaddhātrī kāmayoniḥ kirīṭinī //
KūPur, 1, 25, 3.2 kirīṭinaṃ śārṅgapāṇiṃ śrīvatsāṅkitavakṣasam //
KūPur, 2, 37, 116.3 kirīṭine kuṇḍaline kālakālāya te namaḥ //