Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Kūrmapurāṇa
Viṣṇusmṛti
Bhāgavatapurāṇa
Garuḍapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 3, 213, 9.1 kirīṭinaṃ gadāpāṇiṃ dhātumantam ivācalam /
MBh, 6, BhaGī 11, 17.1 kirīṭinaṃ gadinaṃ cakriṇaṃ ca tejorāśiṃ sarvato dīptimantam /
MBh, 6, BhaGī 11, 46.1 kirīṭinaṃ gadinaṃ cakrahastamicchāmi tvāṃ draṣṭumahaṃ tathaiva /
MBh, 13, 15, 11.1 kirīṭinaṃ gadinaṃ śūlapāṇiṃ vyāghrājinaṃ jaṭilaṃ daṇḍapāṇim /
Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 48, 87.1 tam adriśṛṅgapratimaṃ kirīṭinaṃ spṛśantam ādityam ivātmatejasā /
Rām, Yu, 55, 93.1 sa dadarśa mahātmānaṃ kirīṭinam ariṃdamam /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 11, 70.1 kirīṭinaṃ gadāhastaṃ nūpurairupaśobhitam /
KūPur, 1, 25, 3.2 kirīṭinaṃ śārṅgapāṇiṃ śrīvatsāṅkitavakṣasam //
Viṣṇusmṛti
ViSmṛ, 97, 10.1 tatrāpyasamartho bhagavantaṃ vāsudevaṃ kirīṭinaṃ kuṇḍalinam aṅgadinaṃ śrīvatsāṅkaṃ vanamālāvibhūṣitoraskaṃ saumyarūpaṃ caturbhujaṃ śaṅkhacakragadāpadmadharaṃ caraṇamadhyagatabhuvaṃ dhyāyet //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 2, 9, 15.2 kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ caturbhujaṃ pītāṃśukaṃ vakṣasi lakṣitaṃ śriyā //
BhāgPur, 3, 21, 10.1 kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ śaṅkhacakragadādharam /
BhāgPur, 4, 8, 48.1 kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ keyūravalayānvitam /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 33, 5.1 śaṅkhacakragadāpadmadharaṃ saumyaṃ kirīṭinam /
GarPur, 1, 34, 12.1 kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ vanamālāsamanvitam /