Occurrences

Kūrmapurāṇa

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 9, 37.1 tataḥ sa bhagavān devo varaṃ dattvā kirīṭine /
KūPur, 1, 24, 52.1 kirīṭinaṃ gadinaṃ citramālaṃ pinākinaṃ śūlinaṃ devadevam /
KūPur, 1, 28, 54.1 evamukto bhagavatā kirīṭī śvetavāhanaḥ /