Occurrences

Mahābhārata
Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 1, 17, 30.2 dadau ca taṃ nidhim amṛtasya rakṣituṃ kirīṭine balabhid athāmaraiḥ saha //
MBh, 1, 176, 8.1 yajñasenasya kāmastu pāṇḍavāya kirīṭine /
MBh, 2, 0, 1.13 tad brūhi bhagavan sarvaṃ prāṇadāya kirīṭine /
MBh, 7, 127, 8.2 prādāt kirīṭine dvāraṃ paśya nirguṇatāṃ mama //
MBh, 8, 14, 59.1 evaṃ tāṃ darśayan kṛṣṇo yuddhabhūmiṃ kirīṭine /
MBh, 8, 16, 5.3 ity ācaṣṭa sudurdharṣo vāsudevaḥ kirīṭine //
MBh, 8, 41, 6.1 sarvaṃ vyācaṣṭa durdharṣo vāsudevaḥ kirīṭine /
MBh, 8, 66, 14.2 nijaghnuṣe devaripūn sureśvaraḥ svayaṃ dadau yat sumanāḥ kirīṭine //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 9, 37.1 tataḥ sa bhagavān devo varaṃ dattvā kirīṭine /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 20, 57.2 tataḥ sa bhagavāndevo varaṃ dattvā kirīṭine //