Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Kūrmapurāṇa
Viṣṇupurāṇa
Bhāratamañjarī
Garuḍapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 1, 1, 111.5 yadāśrauṣam asurāṇāṃ vadhārthaṃ kirīṭinaṃ yātam amitrakarṣaṇam /
MBh, 3, 161, 13.1 dṛṣṭvā vicitrāṇi girau vanāni kirīṭinaṃ cintayatām abhīkṣṇam /
MBh, 4, 39, 15.2 kirīṭaṃ mūrdhni sūryābhaṃ tena māhuḥ kirīṭinam //
MBh, 4, 49, 2.1 goṣu prayātāsu javena matsyān kirīṭinaṃ kṛtakāryaṃ ca matvā /
MBh, 4, 58, 5.2 vavarṣuḥ śaravarṣāṇi prapatantaṃ kirīṭinam //
MBh, 5, 7, 8.1 pratibuddhaḥ sa vārṣṇeyo dadarśāgre kirīṭinam /
MBh, 5, 7, 31.1 gate duryodhane kṛṣṇaḥ kirīṭinam athābravīt /
MBh, 5, 61, 11.1 bāṇasya bhaumasya ca karṇa hantā kirīṭinaṃ rakṣati vāsudevaḥ /
MBh, 6, 55, 74.2 kirīṭinaṃ tvaramāṇābhisasrur nideśagāḥ śāṃtanavasya rājñaḥ //
MBh, 6, 55, 75.2 kirīṭinaṃ saṃparivāryamāṇaṃ śiner naptā vāraṇayūthapaiśca //
MBh, 6, 56, 21.2 mahāstrabāṇāśanidīptamārgaṃ kirīṭinaṃ śāṃtanavo 'bhyadhāvat //
MBh, 6, 57, 13.2 sahaputraṃ jighāṃsantaṃ parivavruḥ kirīṭinam //
MBh, 6, 78, 10.2 abhavat tumulo nādo bhayād dṛṣṭvā kirīṭinam //
MBh, 6, 114, 15.2 saptaite paramakruddhāḥ kirīṭinam abhidrutāḥ //
MBh, 7, 2, 32.1 taṃ cenmṛtyuḥ sarvaharo 'bhirakṣet sadāpramattaḥ samare kirīṭinam /
MBh, 7, 17, 2.1 te kirīṭinam āyāntaṃ dṛṣṭvā harṣeṇa māriṣa /
MBh, 7, 17, 20.1 tataḥ suśarmā daśabhiḥ surathaśca kirīṭinam /
MBh, 7, 120, 41.1 saṃrabdhāḥ saindhavasyārthe samāvṛṇvan kirīṭinam /
MBh, 8, 59, 20.2 dṛṣṭvā parivṛtaṃ rājan bhīmasenaḥ kirīṭinam //
MBh, 8, 63, 33.2 vṛkṣāś cauṣadhayas tatra vyāśrayanta kirīṭinam //
MBh, 8, 65, 26.1 sa bhīmasenaṃ ca janārdanaṃ ca kirīṭinaṃ cāpy amanuṣyakarmā /
MBh, 12, 45, 15.2 udyatevodayaṃ śailaṃ sūryeṇāptakirīṭinam /
MBh, 14, 78, 21.1 kirīṭinaṃ tu vivyādha śareṇa nataparvaṇā /
Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 49, 1.2 kirīṭinaṃ mahākāyaṃ kumbhakarṇaṃ dadarśa ha //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 24, 52.1 kirīṭinaṃ gadinaṃ citramālaṃ pinākinaṃ śūlinaṃ devadevam /
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 1, 12, 45.2 kirīṭinaṃ samālokya jagāma śirasā mahīm //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 7, 341.1 preritā kururājena śubhrapakṣā kirīṭinam /
BhāMañj, 7, 591.1 adya vīravrataharaṃ harasyāpi kirīṭinam /
BhāMañj, 7, 767.1 uvāca pārṣatamukhānvīkṣamāṇaḥ kirīṭinam /
BhāMañj, 8, 172.1 sa sātyakiṃ bhīmasenaṃ mādrīputrau kirīṭinam /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 30, 13.2 kirīṭinamudārāṅgaṃ vanamālāsamanvitam //