Occurrences

Mahābhārata
Kirātārjunīya
Bhāratamañjarī

Mahābhārata
MBh, 1, 2, 92.2 vāsudevasyānumate prāptā caiva kirīṭinā //
MBh, 1, 2, 106.3 kruddhasyānupraśamanaṃ hareścaiva kirīṭinā /
MBh, 1, 2, 126.64 hriyamāṇastu mandātmā mokṣito 'sau kirīṭinā /
MBh, 1, 2, 132.2 pratyāhṛtaṃ godhanaṃ ca vikrameṇa kirīṭinā /
MBh, 1, 2, 161.2 supratīkena nāgena saha śastaḥ kirīṭinā //
MBh, 1, 2, 163.8 kirīṭinābhiniṣkramya gamitā yamasādanam /
MBh, 1, 213, 57.5 mṛgān vidhyan varāhāṃśca reme sārdhaṃ kirīṭinā //
MBh, 1, 213, 76.1 śrutaṃ karma mahat kṛtvā nivṛttena kirīṭinā /
MBh, 3, 46, 15.2 na tu kuryuḥ śarāḥ śeṣam astās tāta kirīṭinā //
MBh, 5, 26, 23.2 kirīṭinā tālamātrāyudhena tadvedinā saṃyugaṃ tatra gatvā //
MBh, 5, 47, 5.2 tathāśṛṇvan pāṇḍavāḥ sṛñjayāśca kirīṭinā vācam uktāṃ samarthām //
MBh, 5, 51, 13.2 na tu śeṣaṃ śarāḥ kuryur astāstāta kirīṭinā //
MBh, 5, 169, 10.2 mahendreṇeva vīreṇa pālyamānāṃ kirīṭinā //
MBh, 6, 55, 118.1 parītasattvāḥ sahasā nipetuḥ kirīṭinā bhinnatanutrakāyāḥ /
MBh, 6, 55, 121.1 tataḥ śaraughair niśitaiḥ kirīṭinā nṛdehaśastrakṣatalohitodā /
MBh, 6, 55, 131.3 svabāhuvīryeṇa jitāḥ sabhīṣmāḥ kirīṭinā lokamahārathena //
MBh, 6, 56, 10.1 prakarṣatā guptam udāyudhena kirīṭinā lokamahārathena /
MBh, 6, 67, 18.2 balena mahatā bhīṣmaḥ samasajat kirīṭinā //
MBh, 6, 108, 27.2 vaijayantyaśca nāgānāṃ saṃkruddhena kirīṭinā //
MBh, 6, 108, 34.1 etad ālokyate sainyaṃ kṣobhyamāṇaṃ kirīṭinā /
MBh, 6, 111, 4.1 preṣitāḥ paralokāya paramāstraiḥ kirīṭinā /
MBh, 6, 113, 40.2 bhīṣmam evābhidudrāva rakṣyamāṇaḥ kirīṭinā //
MBh, 6, 114, 23.1 śikhaṇḍī tu rathaśreṣṭho rakṣyamāṇaḥ kirīṭinā /
MBh, 6, 114, 29.1 sā papāta paricchinnā saṃkruddhena kirīṭinā /
MBh, 6, 114, 77.3 saṃgrāme na jahur bhīṣmaṃ yudhyamānaṃ kirīṭinā //
MBh, 7, 8, 26.2 dhṛṣṭadyumnād ṛte raudrāt pālyamānāt kirīṭinā //
MBh, 7, 12, 20.2 na śekuḥ pāṇḍavīṃ senāṃ pālyamānāṃ kirīṭinā //
MBh, 7, 26, 24.2 saṃchinnā bāhavaḥ petur nṛṇāṃ bhallaiḥ kirīṭinā //
MBh, 7, 28, 41.1 sa bhinnahṛdayo rājā bhagadattaḥ kirīṭinā /
MBh, 7, 29, 30.2 kecid duryodhanaṃ rājann ardyamānāḥ kirīṭinā //
MBh, 7, 31, 60.1 paśyatāṃ dhārtarāṣṭrāṇām ekenaiva kirīṭinā /
MBh, 7, 32, 10.2 nālaṃ lokā raṇe jetuṃ pālyamānaṃ kirīṭinā //
MBh, 7, 65, 1.2 tasmin prabhagne sainyāgre vadhyamāne kirīṭinā /
MBh, 7, 65, 17.1 ārāvaṃ paramaṃ kṛtvā vadhyamānāḥ kirīṭinā /
MBh, 7, 65, 19.1 gajaskandhagatānāṃ ca puruṣāṇāṃ kirīṭinā /
MBh, 7, 65, 31.1 evaṃ duḥśāsanabalaṃ vadhyamānaṃ kirīṭinā /
MBh, 7, 95, 8.1 paśya pāṇḍavamukhyena yātāṃ bhūmiṃ kirīṭinā /
MBh, 7, 118, 2.1 prahariṣyan hṛto bāhur adṛśyena kirīṭinā /
MBh, 7, 120, 17.1 nūnam ātmavināśāya pāṇḍavena kirīṭinā /
MBh, 7, 125, 32.2 hatā madarthaṃ saṃgrāme yudhyamānāḥ kirīṭinā //
MBh, 7, 126, 7.2 yacchikhaṇḍyavadhīd bhīṣmaṃ pālyamānaḥ kirīṭinā //
MBh, 7, 127, 2.2 paśya kṛṣṇasahāyena pāṇḍavena kirīṭinā /
MBh, 7, 132, 42.1 tataḥ sā bhāratī senā vadhyamānā kirīṭinā /
MBh, 7, 134, 67.1 durlabhaṃ jīvitaṃ manye kauravyasya kirīṭinā /
MBh, 7, 134, 78.2 purā kurvanti niḥśeṣaṃ rakṣyamāṇāḥ kirīṭinā //
MBh, 7, 136, 16.1 tataḥ sā bharatī senā vadhyamānā kirīṭinā /
MBh, 8, 4, 60.1 samaḥ kirīṭinā saṃkhye vīryeṇa ca balena ca /
MBh, 8, 5, 58.1 tasmin hate maheṣvāse karṇe yudhi kirīṭinā /
MBh, 8, 7, 30.2 nārjunaṃ jahatur yuddhe pālyamānau kirīṭinā //
MBh, 8, 13, 19.1 athārdhacandreṇa hṛtaṃ kirīṭinā papāta daṇḍasya śiraḥ kṣitiṃ dvipāt /
MBh, 8, 28, 57.1 yatra vyastāḥ samastāś ca nirjitāḥ stha kirīṭinā /
MBh, 8, 32, 10.1 sa saṃprahāras tumulas teṣām āsīt kirīṭinā /
MBh, 8, 37, 38.2 śūreṇa balinā sārdhaṃ pāṇḍavena kirīṭinā //
MBh, 8, 40, 96.2 nirantaram ivākāśam āsīn nunnaiḥ kirīṭinā //
MBh, 8, 57, 32.2 vāsudevaṃ ca vārṣṇeyaṃ prīyamāṇaṃ kirīṭinā //
MBh, 8, 58, 10.1 catuḥśatāḥ śaravarṣair hatāḥ petuḥ kirīṭinā /
MBh, 8, 58, 17.1 sampiṣṭadagdhavidhvastaṃ tava sainyaṃ kirīṭinā /
MBh, 8, 59, 5.1 te 'patanta hatā bāṇair nānārūpaiḥ kirīṭinā /
MBh, 9, 2, 53.1 raṇamūrdhni hato bhīṣmaḥ paśyatāṃ vaḥ kirīṭinā /
MBh, 9, 2, 54.2 sa rājakānāṃ sarveṣāṃ paśyatāṃ vaḥ kirīṭinā //
MBh, 9, 24, 3.1 tat sainyaṃ bharataśreṣṭha vadhyamānaṃ kirīṭinā /
MBh, 9, 26, 29.2 suśarmā śakuniścaiva yuyudhāte kirīṭinā /
Kirātārjunīya
Kir, 18, 6.2 tricatureṣu padeṣu kirīṭinā lulitadṛṣṭi madād iva caskhale //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 1308.1 subhadrāpi smaravatī ramamāṇā kirīṭinā /
BhāMañj, 1, 1366.2 hanyamāneṣu sattveṣu gāṇḍīvena kirīṭinā //
BhāMañj, 5, 488.1 kirīṭinā mayi hate bhīmena ca suyodhane /
BhāMañj, 5, 547.1 yathāgataṃ vrajetyuktaḥ sa sāvajñaṃ kirīṭinā /
BhāMañj, 6, 141.1 iti prasāditaḥ kṛṣṇaḥ praṇatena kirīṭinā /
BhāMañj, 6, 469.2 chidyamāneṣu bāleṣu tasya tūrṇaṃ kirīṭinā //
BhāMañj, 7, 38.2 trigarvarājaḥ provāca kṛtavairaḥ kirīṭinā //
BhāMañj, 7, 108.1 kruddhastato 'rdhacandreṇa hṛdi viddhaḥ kirīṭinā /
BhāMañj, 7, 515.1 kṛtte dūrādadṛśyena bhujastambhe kirīṭinā /
BhāMañj, 7, 761.1 bhūriśravāḥ prāyagataḥ kṛttabāhuḥ kirīṭinā /
BhāMañj, 8, 119.2 kirīṭinā pārṣatena śaineyena śikhaṇḍinā //
BhāMañj, 9, 2.1 evaṃ jambha ivendreṇa hate karṇe kirīṭinā /
BhāMañj, 12, 59.2 mahiṣyā śocyate vīraśchinnabāhuḥ kirīṭinā //
BhāMañj, 12, 67.2 itaḥ pūrvamanenākṣairito bāṇaiḥ kirīṭinā //
BhāMañj, 14, 88.1 tato vihṛtya suciraṃ prītyā kṛṣṇaḥ kirīṭinā /