Occurrences

Mahābhārata

Mahābhārata
MBh, 1, 31, 15.5 karkarākarkarau cobhau kuṇḍodaramahodarau //
MBh, 1, 61, 83.16 senāpatiḥ suṣeṇaśca kuṇḍodaramahodarau /
MBh, 1, 89, 50.2 kuṇḍodaraḥ padātiśca vasātiścāṣṭamaḥ smṛtaḥ /
MBh, 1, 108, 6.1 senāpatiḥ suṣeṇaśca kuṇḍodaramahodarau /