Occurrences

Aṣṭādhyāyī
Mahābhārata
Harivaṃśa
Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa
Viṣṇupurāṇa
Garuḍapurāṇa

Aṣṭādhyāyī
Aṣṭādhyāyī, 4, 1, 176.0 striyām avantikuntikurubhyaś ca //
Mahābhārata
MBh, 1, 57, 82.2 sūryācca kuntikanyāyāṃ jajñe karṇo mahārathaḥ /
MBh, 1, 115, 5.1 yadi tvapatyasaṃtānaṃ kuntirājasutā mayi /
MBh, 1, 115, 6.1 stambho hi me sapatnītvād vaktuṃ kuntisutāṃ prati /
MBh, 1, 137, 12.2 satkārayantu tān vīrān kuntirājasutāṃ ca tām //
MBh, 1, 143, 19.23 kuntī rājasutā vākyaṃ bhīmasenam athābravīt /
MBh, 1, 156, 11.1 tata āmantrya taṃ vipraṃ kuntī rājan sutaiḥ saha /
MBh, 2, 4, 22.1 jaṭāsuro madrakāntaśca rājā kuntiḥ kuṇindaśca kirātarājaḥ /
MBh, 2, 4, 22.3 jaṭāsuro madrakaśca rājā kuntiḥ pulindakaḥ /
MBh, 2, 13, 16.1 mātulo bhavataḥ śūraḥ purujit kuntivardhanaḥ /
MBh, 2, 13, 25.2 sustharāśca sukuṭṭāśca kuṇindāḥ kuntibhiḥ saha //
MBh, 2, 13, 26.2 dakṣiṇā ye ca pāñcālāḥ pūrvāḥ kuntiṣu kośalāḥ //
MBh, 3, 255, 13.1 tam abhyāśagataṃ rājā padātiṃ kuntinandanaḥ /
MBh, 3, 290, 24.3 ātmapradānaṃ kuru kuntikanye śāntis tavaivaṃ hi bhavecca bhīru //
MBh, 3, 291, 27.1 iti smoktā kuntirājātmajā sā vivasvantaṃ yācamānā salajjā /
MBh, 4, 1, 10.4 kuntirāṣṭraṃ ca vistīrṇaṃ surāṣṭrāvantayastathā /
MBh, 5, 166, 16.1 svayaṃ rājā rathodāraḥ pāṇḍavaḥ kuntinandanaḥ /
MBh, 6, 10, 41.2 kuntayo 'vantayaścaiva tathaivāparakuntayaḥ //
MBh, 8, 4, 59.2 kuntayo yudhi vikrāntā mahāsattvā mahābalāḥ /
MBh, 14, 65, 14.1 tataḥ kṛṣṇaṃ samāsādya kuntī rājasutā tadā /
MBh, 14, 89, 5.1 atīva duḥkhabhāgī sa satataṃ kuntinandanaḥ /
MBh, 15, 29, 13.2 kuntī rājasutā yatra vasatyasukhinī vane //
Harivaṃśa
HV, 23, 152.3 arjuno nāma kauravyaḥ pāṇḍavaḥ kuntinandanaḥ //
HV, 26, 20.1 bhīmo vidarbhasya sutaḥ kuntis tasyātmajo 'bhavat /
HV, 26, 20.2 kunter dhṛṣṭaḥ suto jajñe raṇadhṛṣṭaḥ pratāpavān //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 23, 11.1 krathasyāpyabhavat kuntī vṛṣṇī tasyābhavat sutaḥ /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 68, 41.1 kratho vidarbhasya sutaḥ kuntistasyātmajo 'bhavat /
LiPur, 1, 68, 41.2 kunter vṛtastato jajñe raṇadhṛṣṭaḥ pratāpavān //
Matsyapurāṇa
MPur, 43, 9.2 dharmanetrasya kuntistu saṃhatastasya cātmajaḥ //
MPur, 44, 38.2 kratho vidarbhaputrastu kuntis tasyātmajo 'bhavat //
MPur, 44, 39.1 kunterdhṛṣṭaḥ suto jajñe raṇadhṛṣṭaḥ pratāpavān /
MPur, 50, 48.2 mādrī kuntī tathā caiva pāṇḍorbhārye babhūvatuḥ //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 4, 11, 8.1 haihayaputro dharmaḥ tasyāpi dharmanetraḥ tataḥ kuntiḥ kunteḥ sahajit //
ViPur, 4, 11, 8.1 haihayaputro dharmaḥ tasyāpi dharmanetraḥ tataḥ kuntiḥ kunteḥ sahajit //
ViPur, 4, 12, 40.1 krathasya snuṣāputrasya kuntir abhavat //
ViPur, 4, 12, 41.1 kunter dhṛṣṭiḥ dhṛṣṭer nidhṛtiḥ nidhṛter daśārhas tataś ca vyomaḥ /
ViPur, 4, 14, 32.1 śūrasya kuntir nāma sakhābhavat //
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 55, 12.2 kuntayaḥ śūrasenāśca madhyadeśajanāḥ smṛtāḥ //
GarPur, 1, 139, 22.1 dharmasya dharmanetro 'bhūt kuntirvai dharmanetrataḥ /
GarPur, 1, 139, 22.2 kunter babhūva sāhañjirmahiṣmāṃśca tadātmajaḥ //
GarPur, 1, 139, 32.2 kuntiḥ kilāsya putro 'bhūtkuntervṛṣṇiḥ sutaḥ smṛtaḥ //
GarPur, 1, 139, 32.2 kuntiḥ kilāsya putro 'bhūtkuntervṛṣṇiḥ sutaḥ smṛtaḥ //
GarPur, 1, 139, 54.1 rājādhidevī śūrācca pṛthāṃ kunteḥ sutāmadāt /
GarPur, 1, 139, 54.2 sā dattā kuntinā pāṇḍostasyāṃ dharmānilendrakaiḥ //