Occurrences

Matsyapurāṇa

Matsyapurāṇa
MPur, 46, 7.2 evaṃ kuntī samākhyātā vasudevasvasā pṛthā //
MPur, 103, 2.2 etasminnantare rājā kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ //
MPur, 103, 12.2 kuntī ca draupadī caiva ye ca tatra samāgatāḥ /
MPur, 114, 24.2 śiprā hyavantī kuntī ca pāriyātrāśritāḥ smṛtāḥ //