Occurrences

Mahābhārata
Kirātārjunīya
Kumārasaṃbhava
Kāvyālaṃkāra
Bhāgavatapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 13, 27, 94.1 usrāṃ juṣṭāṃ miṣatīṃ viśvatoyām irāṃ vajrīṃ revatīṃ bhūdharāṇām /
Kirātārjunīya
Kir, 13, 1.1 vapuṣāṃ parameṇa bhūdharāṇām atha saṃbhāvyaparākramaṃ vibhede /
Kumārasaṃbhava
KumSaṃ, 1, 22.1 sā bhūdharāṇām adhipena tasyāṃ samādhimatyām udapādi bhavyā /
Kāvyālaṃkāra
KāvyAl, 2, 28.2 hārītaśukavācaśca bhūdharāṇāmupatyakāḥ //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 11, 16, 33.2 bhūdharāṇām ahaṃ sthairyaṃ gandhamātram ahaṃ bhuvaḥ //