Occurrences

Mahābhārata

Mahābhārata
MBh, 1, 177, 14.2 samavetāstrayaḥ śūrā bhūrir bhūriśravāḥ śalaḥ //
MBh, 2, 31, 8.1 somadatto 'tha kauravyo bhūrir bhūriśravāḥ śalaḥ /
MBh, 7, 133, 54.3 somadattaśca bhūriśca tathā drauṇir viviṃśatiḥ //
MBh, 7, 140, 6.2 abhyayāt kauravo rājan bhūriḥ saṃgrāmamūrdhani //
MBh, 7, 141, 1.2 bhūristu samare rājañ śaineyaṃ rathināṃ varam /
MBh, 18, 5, 14.1 bhūriśravāḥ śalaś caiva bhūriś ca pṛthivīpatiḥ /